Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Huddinge, HKF 2420

Organisation:
Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Publicerad:
2016-06-27 17:20:44
Uppdaterad:
2016-06-27 17:20:45.
Ämne:
Stadsplanering

Dokument