Huddinge kommuns beslut om inrättande av biotopskyddsområde på Korpberget i Vårby gård, Huddinge kommun, samt föreskrifter för biotopskyddsområdet, HKF 4519

Organisation:
Tillsynsnämnden Natur- och byggnadsnämnden
Publicerad:
2016-06-27 17:21:10
Uppdaterad:
2016-06-27 17:21:11.
Ämne:
Natur