Riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen - vård och behandling av barn och ungdom och vuxna missbrukare samt stöd till vuxna med psykisk funktionsnedsättning, HKF 7010

Organisation:
Socialnämnden
Publicerad:
2016-06-27 17:21:43
Uppdaterad:
2016-06-27 17:21:44.
Ämne:
Stöd till individer och familjer