Tillämpningsanvisningar för beräkning av omsorgsavgifter för bistånd enligt socialtjänstlagen för personer med funktionsnedsättning, HKF 7311

Organisation:
Huddinges råd för funktionshinderfrågor Socialnämnden
Publicerad:
2016-06-27 17:21:43
Uppdaterad:
2016-06-27 17:21:44.
Ämne:
Stöd till individer och familjer Funktionsnedsättning