Delegationsordning för kommunstyrelsen - med kommundirektörens vidaredelegering, HKF 9210

Organisation:
Kommunstyrelsen
Publicerad:
2016-06-27 17:22:04
Uppdaterad:
2017-06-26 11:09:30.
Ämne:
Organisation och styrning

Dokument