Medborgarundersökningen 2015 - Rapportbilaga

Publicerad:
2016-07-27 16:33:42
Uppdaterad:
2016-07-27 16:33:43.
Ämne:
Kvalitetsutveckling

Dokument

Medborgarundersökningen 2015 - Rapportbilaga

PDF, 1 MB

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som genomförs vartannat år i samarbete med Statistiska centralbyrån. I undersökningen får Huddinges invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.


Publicerad:
27 juli 2016, kl 16:33
Uppdaterad:
27 juli 2016, kl 16:33
Ämne:
Kvalitetsutveckling