Revisionsskrivelse - Granskning av arvoden till förtroendevalda - ställd till kommunstyrelsen

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen
Publicerad:
2016-08-17 16:12:48
Uppdaterad:
2016-08-17 16:12:49.
Ämne:
Ekonomi Organisation och styrning

Dokument