Revisionsskrivelse - Granskning av det systematiska brandskyddsarbetet inom äldreomsorgen

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2016-08-17 16:22:17
Uppdaterad:
2016-08-17 16:22:17.
Ämne:
Organisation och styrning Trygghet och säkerhet Äldreomsorg och senior