Revisionsskrivelse - Granskning av gymnasieskolans planering av kapacitet och inriktning

Organisation:
Kommunrevisionen Gymnasienämnden
Publicerad:
2016-08-17 16:24:35
Uppdaterad:
2016-08-17 16:24:35.
Ämne:
Gymnasieskola Organisation och styrning

Dokument