Tjänsteutlåtande från kommunstyrelsen – Granskning av kompetensförsörjning

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Förskolenämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2016-08-17 16:26:53
Uppdaterad:
2016-08-17 16:26:54.
Ämne:
Organisation och styrning Kvalitetsutveckling