Revisionsskrivelse - Granskning av styrningen av den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Organisation:
Kommunrevisionen Gymnasienämnden
Publicerad:
2016-08-17 16:33:59
Uppdaterad:
2016-08-17 16:34:00.
Ämne:
Integration och mångfald Organisation och styrning Vuxenutbildning