Protokollsutdrag från kommunstyrelsen - Granskning av styrning ur ett medborgarperspektiv

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Förskolenämnden Tillsynsnämnden
Publicerad:
2016-08-17 16:42:44
Uppdaterad:
2016-08-17 16:42:45.
Ämne:
Organisation och styrning Kvalitetsutveckling