Protokoll från kommunstyrelsen - Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden
Publicerad:
2016-08-17 16:44:34
Uppdaterad:
2016-08-17 16:44:35.
Ämne:
Ekonomi Organisation och styrning