Rapport – Granskning av styrning genom styrdokument inom socialnämnden och grundskolenämnden – styrningen på enhetsnivå

Organisation:
Kommunrevisionen Grundskolenämnden Socialnämnden
Publicerad:
2016-08-18 10:35:22
Uppdaterad:
2016-08-18 10:35:29.
Ämne:
Organisation och styrning