Revisionsskrivelse – Granskning av styrning via styrdokument - ställd till kommunstyrelsen

Organisation:
Kommunrevisionen Kommunstyrelsen
Publicerad:
2016-08-18 10:35:22
Uppdaterad:
2016-08-18 10:35:29.
Ämne:
Organisation och styrning

Dokument