Lokal Agenda 21 för Huddinge 2009-2015

Publicerad:
2016-09-08 17:50:20
Uppdaterad:
2016-09-08 17:50:20.
Ämne:
Miljö och klimat

Dokument

Lokal Agenda 21 för Huddinge 2009-2015

LOKAL AGENDA 21 FÖR HUDDINGE 2009-2015, 2 MB

Agenda 21 är ett dokument som under perioden 2009-2015 gav riktning och styrning för hur Huddinge skulle kunna utvecklas till ett hållbart samhälle.


Publicerad:
08 september 2016, kl 17:50
Uppdaterad:
08 september 2016, kl 17:50
Ämne:
Miljö och klimat