Parkeringsprogram

Organisation:
Kommunstyrelsen
Publicerad:
2016-09-19 15:09:03
Uppdaterad:
2016-09-19 15:09:03.
Ämne:
Gator och trafik

Dokument

Parkeringsprogram

PDF, 1 MB

Syftet med parkeringsprogrammet är att ta fram verkningsfulla och användbara redskap för att kunna fatta väl avvägda beslut som leder mot översiktsplanens inriktning samt trafikstrategins mål och vision. En viktig utgångspunkt för parkeringsprogrammet är att ta till vara på bra kollektivtrafiklägen.


Organisation:
Kommunstyrelsen
Publicerad:
19 september 2016, kl 15:09
Uppdaterad:
19 september 2016, kl 15:09
Ämne:
Gator och trafik