Program för den offentliga miljön i Kungens kurva

Publicerad:
2016-09-21 10:51:03
Uppdaterad:
2016-09-21 10:51:07.
Ämne:
Stadsplanering

Dokument

Program för den offentliga miljön i Kungens kurva

PDF, 28 MB

För en enhetlig, trygg och estetiskt tilltalande miljö för gående och cyklister, en attraktiv levande regional stadskärna i Kungens kurva samt åtgärder både för att skapa trivsamma mötesplatser och koppla samman Kungens kurva med dess omgivning.


Publicerad:
21 september 2016, kl 10:51
Uppdaterad:
21 september 2016, kl 10:51
Ämne:
Stadsplanering