Tillfällig förändring av serveringstillstånd vid enstaka tillfälle (inklusive anvisning)

Publicerad:
2016-09-27 14:13:27
Uppdaterad:
2017-10-16 13:47:41.
Ämne:
Näringsliv och företagande

Dokument

Tillfällig förändring av serveringstillstånd vid enstaka tillfälle (inklusive anvisning)

PDF, 0 MB

Blankett för ansökan om tillfällig förändring av serveringstillstånd vid enstaka tillfälle. Ansökan ska lämnas till tillståndsmyndigheten senast 10 arbetsdagar före det att tillställningen ska äga rum. Ansökan ska fyllas i så noga som möjligt och ska i möjligaste mån vara textad. Tänk på att prövningsavgiften behöver betalas innan handläggningen av ansökan påbörjas. Avgiften för prövning är 2 000 kronor per tillfälle.


Publicerad:
27 september 2016, kl 14:13
Uppdaterad:
16 oktober 2017, kl 13:47
Ämne:
Näringsliv och företagande