Öppna förskolan, familjecentralen i centrala Huddinge

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och barn 0-5 år - en träffpunkt dit barn kommer tillsammans med en förälder eller annan vuxen.

Vi ingår som en del av familjecentralen, som samarbetar med BVC, barnmorskemottagning och socialtjänstens råd och stöd.

På vår öppna förskola erbjuder vi en pedagogisk anpassad miljö där du som förälder kan få råd och stöd gällande ditt barn och ditt föräldraskap.  Här kan du leka, måla och mycket annat tillsammans med ditt barn. Vi har leksaker och material som stimulerar barnens lek och utveckling. Varje förmiddag och eftermiddag har vi gemensam sångsamling.

Öppna förskolan ger tillfälle för både barn och vuxna att knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter.

Vi som arbetar här heter Kerstin Ahlström och Victoria Bäckman. Vi kan i ett nära samarbete med föräldrarna erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet.

Aktiviteter

Ni har alltid möjlighet att måla och baka med lera. Våra aktiviteter stimulerar språket, kroppsuppfattningen och motoriken. Barn och föräldrar får roliga och nära stunder tillsammans. Vår verksamhet bygger till fullo på föräldrasamverkan eftersom du som förälder alltid besöker oss tillsammans med ditt barn.

Visa varandra hänsyn vid sjukdom

Besök inte öppna förskolan om du/ni eller ditt barn är förkylda. Vid maginfluensa ska du och ditt barn vara symptomfria i minst två dygn. 

Öppettider

  • Onsdag 31 januari, är det stängt på förmiddagen, på grund av personalmöte. Öppnar klockan 13.00. Välkommen
DagFörmiddagEftermiddag
Måndag 08.30-12.00
0-5 år
13.00-16.00
Baby 6-10 mån
Tisdag 08.30-12.00
0-5 år
13.00-16.00
Baby 0-6 mån
Onsdag 09.30-12.00
0-5 år
13.00-16.00
0-5 år
Torsdag 08.30-12.00
0-5 år
13.00-16.00
0-5 år
Fredag 08.30-12.00
0-5 år
Stängt

Sångstund varje dag klockan 10.00 och 14.00. På tisdagar har vi sångstund klockan 13.30. 

Kontakt

Familjecentralens kuratorer

Katarina Frisk: 08-535 352 53

Ulrika Olsson: 08-535 376 95

Uppdaterad 19 januari 2018

Var informationen till din hjälp?