Förskoleklass

Riksdagen har beslutat att alla barn som fyller sex år under nästa år, ska börja i förskoleklass höstterminen 2018. 

Förskoleklass är en egen skolform inom grundskolan och har samma läsårstider.

Söka skola

Du kommer att få information om hur skolansökan går till, hemskickad i början av januari.

Läs mer om att söka skola

Fritidshem

Du kan också söka fritidsplats om du har ett barn som ska börja i förskoleklass.

Läs mer om fritidshem 

Skolskjuts

Vem kan inte få skolskjuts?

För närvarande kan förskoleklasselever inte ansöka om gratis skolskjuts på grund av att det är frivilligt att gå i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018, när förskoleklass blir en obligatorisk skolform, kommer förskoleelever att ha rätt till kostnadsfri skolskjuts på samma villkor som grundskolelever.
Läs mer om skolskjuts

Uppdaterad 21 november 2017

Var informationen till din hjälp?