Förskoleklass

Ditt barn kan börja i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Att gå i förskoleklass är frivilligt och kostar ingenting.

Barnen går i skolan tre timmar varje dag.

Förskoleklass är en egen skolform inom grundskolan och har samma läsårstider.

Skolval

Du får information om skolvalet hemskickad under december månad, om du har barn som fyller sex år det kommande året.

Läs mer om skolvalet

Fritidshem

Du kan också söka fritidsplats om du har ett barn som ska börja i förskoleklass.

Läs mer om fritidshem 

Skolskjuts

Eftersom det är frivilligt att gå i förskoleklass kan ditt barn inte få skolskjuts eller SL-skolkort under förskoleklassåret.

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?