Aktivitetsansvaret

Om du är mellan 16 och 20 år och inte har påbörjat, eller har avbrutit eller avslutat dina gymnasiestudier utan att ta en examen, kan du höra av dig till Aktivitetsansvaret.

Där kan du i första hand få hjälp med att påbörja eller återuppta en utbildning och att hitta individuella åtgärder som passar dig.

Möjliggörarna

Möjliggörarna är ett projekt som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beviljat medel till för att uppsökande verksamhet ska kunna bedrivas i Huddinge och Salem bland unga (20-24 år) som varken arbetar eller studerar.

 Läs mer här

Uppdaterad 9 april 2018

Var informationen till din hjälp?