Sjöängsparken

Bilden visar en skiss över framtida Sjöängsparken. Klicka på bilden för att se den i större format (pdf).

Vad gör vi?

Sjöängsparken rustas upp till en klassisk naturpark med klippta gräsytor, ängsytor och naturmark. Den stora eken på gräsytan står kvar som en central plats.

Den nya parken kommer att ha:

  • En gärdesgård som kan hjälpa till att stäva buskörning på ängen.
  • En ny badbrygga i form av ett trädäck som utgår från stranden. Kommunen undersöker om det även är möjligt att anlägga ett hundbad.
  • Två olika lekmiljöer i parken för barn i olika åldrar.
  • Ett utegym med redskap i två viktklasser.
  • Ett entréområde vid parkeringen som leder ned till badet och resten av parken. Vid entrén anläggs en beachvolleybollplan.
  • En liten cykelparkering vid Sjöängsvägen. Kanske införs hastighetsdämpande åtgärder på Sjöängsvägen.
  • En bilparkering som tidsregleras så att den inte används som långtidsparkering.
  • Olika sittmöjligheter med allt från ordentliga soffor med rygg- och armstöd till flyttbara bänkbord på sommaren.
  • Belysning som skapar en stämningsfull och vacker park.
  • Grillplats en bit in i parken.

Adress: Sjöängsvägen 15.

När gör vi det?

Sjöängsparken rustas upp under hösten 2017 och är klar juni 2018.

Uppdaterad 17 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?