Äldreomsorgsnämnden sammanträder

Äldreomsorgsnämnden sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för beslut i ärenden som omfattas av sekretess.

Datum: 19 september

Tid: 17:00-20:00

Plats: Plenum, Gymnasietorget 1

Uppdaterad 29 mars 2017