Starta och driva företag

Du som vill starta eget företag kan vända dig till flera olika aktörer för att få hjälp inför starten.

På webbplatsen verksamt.se hittar du allt du behöver veta för att planera, starta och driva ditt företag. Webbplatsen samlar viktig information och goda råd från myndigheterna Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket.

Hos Nyföretagarcentrum Huddinge kan du som funderar på att starta eget företag, eller som har startat företag de senaste tre åren, få gratis rådgivning. Du kan också få delta i ett mentorsprogram, eller gå kurser i till exempel bokföring, pension och försäkringar för företagare.

Du är också alltid välkommen att kontakta Huddinge kommuns företagslots, som kan hjälpa dig med blanketter, regler och tillstånd.

Du kan också gå på Skatteverkets informationsträffar för företagare och blivande företagare.

Läs mer om informationsträffar för företagare på Skatteverkets webbplats

Särskilda regler för dig som vill starta och driva välfärdsföretag

Välfärdsföretag

Om du vill starta ett företag som utför välfärdstjänster, till exempel barnomsorg eller hemtjänst, behöver du följa reglerna i lagen om valfrihetssystem (LOV).

Läs mer om reglerna för fristående förskolor, familjedaghem och fritidshem

Läs mer om reglerna för boendestöd, daglig verksamhet, dagverksamhet, familjerådgivning, hemtjänst, korttidshem och ledsagar- och avlösarservice 

Etablera dig i Huddinge

Om du letar efter mark i Huddinge för din verksamhet, till exempel industri, kontor eller handel, kan du kontakta Huddinge kommuns företagslots eller använda vår e-tjänst för etableringsförfrågningar.

Fyll i intresseanmälan för etablering i Huddinge

Kontakta företagslotsen

Om du är osäker på om just din verksamhet kräver tillstånd eller anmälan till kommunen, kontakta företagslotsen så hjälper vi dig.

Uppdaterad 30 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?