Markupplåtelse – använda offentlig plats

Markupplåtelse betyder att du får använda en offentlig plats som till exempel en park, gata eller torg för din verksamhet. Med verksamhet menas till exempel

  • torg-
  • marknads-
  • eller gatuhandel.

Det omfattar också uppställning av

  • byggbodar
  • containrar
  • skyltar
  • evenemang
  • sammankomster
  • och uteserveringar.

Du får nästan alltid tillstånd om verksamheten bedrivs på ett tryggt sätt ur ordnings- och trafiksäkerhetssynpunkt. Eventuell försäljning kan vara begränsad till vissa tider och platser.

Avgift för markupplåtelse

Kommunen tar ut en avgift för markupplåtelsen enligt fastställd taxa. I dokumentet nedan hittar du mer information om avgiften.

Avgifter för vissa upplåtelser av offentlig plats (HKF 1210)

Ansök om markupplåtelse

Vår guide presenterar sex steg till markupplåtelse samt platser som är lämpliga för tillfälliga verksamheter i respektive kommundel.

Torghandel eller annan tillfällig verksamhet i Huddinge kommun - lämpliga platser och information 

Som sökande kan du föreslå andra platser, men då måste dessa utredas innan eventuell upplåtelse kan ske. I guiden hittar du även avgifter för markupplåtelser samt ett urval av de villkor som du som verksamhetsägare måste efterfölja.

Tillfälliga näringsidkare ansvarar för att följa Huddinges villkor som skapar en attraktiv och tillgänglig offentlig miljö.

Uppdaterad 19 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?