Upphandlingar

Huddinge kommun gör alltid en offentlig upphandling innan beslut om avtal med företag. Värdet på det vi ska upphandla bestämmer på vilket sätt vi gör upphandlingen.

När värdet är lägre än 586 000 kronor kan vi göra en direktupphandling. Det innebär att vi vänder oss direkt till leverantörer, istället för att annonsera om upphandlingen. Vi kontaktar flera leverantörer och ber om anbud, ofta via e-post.

När värdet är över 586 000 kronor annonserar vi i Visma Opic eller e-Avrop. Vi annonserar även i resten av EU om värdet överstiger cirka 1,9 miljoner kronor för varor och tjänster eller cirka 47 miljoner kronor för byggentreprenader.

Upphandlingar inom gata, trafik och park

Vi annonserar i Visma Opic vid upphandlingar inom gata, trafik och park. Registrera ett konto hos dem om du vill hålla dig uppdaterad och få meddelande om nya upphandlingar.

Aktuella upphandlingar i Visma Opic

Övriga upphandlingar

För övriga varor och tjänster använder vi e-Avrop. Registrera ett konto hos dem om du vill hålla dig uppdaterad och få meddelande om nya upphandlingar.

Aktuella upphandlingar i e-Avrop

Hur fungerar upphandling?

Hos Konkurrensverket kan du läsa mer om hur offentlig upphandling går till och vad lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär.

Läs om offentlig upphandling på konkurrensverket.se

Upphandlingssektionen

Kommunstyrelsens förvaltning, Kommunalvägen 28, 141 85 Huddinge

Telefon: 08-535 300 00

E-post: upphandling@huddinge.se

Uppdaterad 16 januari 2018

Var informationen till din hjälp?