Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har en olycksfallsförsäkring hos Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Huddinge kommuns verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Alla barn i kommunala och fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Huddinge kommun, är försäkrade under skoldagen och under färd till och från förskolan och skolan. Vid skador på fritiden är det familjens försäkring som gäller.

Kommunens försäkring gäller vid:

  • Läkarkostnader
  • Tandskadekostnader
  • Resekostnader
  • Skadade kläder och glasögon - ersätts endast om de skadats i samband med personskada som krävt vård
  • Merkostnader
  • Medicinsk rehabilitering
  • Ersättning vid invaliditet
  • Tekniska hjälpmedel
  • Dödsfall

Försäkringen gäller utan självrisk. Vårdnadshavare eller skadelidande över 18 år anmäler skadan direkt till skaderegleringsfirman.

Blankett för skadeanmälan och information finns på SRF:s webbplats

Försäkringsbrev, kollektiv olycksfallsförsäkring 2017 

Försäkringsperiod: 2017-01-01–2017-12-31.

Uppdaterad 5 maj 2017

Var informationen till din hjälp?