Förvaltningsledning – barn- och utbildningsförvaltningen

Ledning


Förskola

Avdelningens ansvarsområde:

Förskoleverksamheten i Huddinge, kommunal och enskild

 • Leder, stödjer och utvecklar kommunens förskolor utifrån förskolenämndens mål och uppdrag.
 • Samarbetar med grundskola och gymnasieskola.
 • Utvecklar verksamheten.
 • Ger service och information till kommuninvånarna i förskolefrågor.
 • Bereder ärenden till nämndpolitiker.

Vi som arbetar här

Placeringsassistenter

Förskolans stödverksamhet


Grundskola

 

Ansvarsområde:

Grundskolan inklusive förskoleklass och fritidshem.

 • Leda och stödja kommunens grundskolor
 • Samarbeta med gymnasie- och förskoleverksamheten om den ”röda tråden" genom hela utbildningssystemet
 • Bevaka utvecklingen inom grundskoleområdet
 • Stöd till grundskolor i utvecklings- och marknadsföringsfrågor
 • Kommunövergripande grundskoleplanering, skolpliktsbevakning, bevakning och hantering av interkommunala ersättningar.

Vi som arbetar här

 


Gymnasium

Avdelningens ansvarsområde:

Gymnasieverksamhet, vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi).

 • Leder och samordnar gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen utifrån gymnasienämndens mål och uppdrag
 • Bevakar utvecklingen och samverkar med externa aktörer inom ansvarsområdet
 • Utarbetar tjänsteskrivelser till gymnasienämnden
 • Följer upp verksamheternas resultat i kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse
 • Stödjer skolorna i kommunövergripande riktlinjer och policys

Vi som arbetar här


Komvux

Avdelningens ansvarsområde:

Gymnasieverksamhet, vuxenutbildning och svenska för invandrare (sfi).

 • Leder och samordnar gymnasieverksamheten och vuxenutbildningen utifrån gymnasienämndens mål och uppdrag
 • Bevakar utvecklingen och samverkar med externa aktörer inom ansvarsområdet
 • Utarbetar tjänsteskrivelser till gymnasienämnden
 • Följer upp verksamheternas resultat i kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse
 • Stödjer skolorna i kommunövergripande riktlinjer och policys

Vi som arbetar här


Uppdaterad 5 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?