Problem med att publicera möteshandlingar

Just nu har vi tekniska problem med att publicera möteshandlingar på webbplatsen. Vi jobbar med problemet och hoppas att det snart ska vara åtgärdat.

Förskolenämnden (FSN)

Information

Möten och handlingar

Förskolenämndens möten är öppna för allmänheten. Att mötena är öppna innebär att den som är intresserad är välkommen till mötet som åhörare.

Lokal för nämndens sammanträden framgår av kallelsen och föredragningslistan till respektive sammanträde. 

Vad vi gör

Förskolenämnden ansvarar för förskoleverksamheten i form av förskola, familjedaghem/pedagogisk omsorg och öppen förskola för barn i åldrarna 1-5 år.

Förtroendevalda

Förskolenämnden har 12 ledamöter och 12 ersättare.

Ledamöter i förskolenämnden

Stödjande förvaltning

Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokument