Problem med att publicera möteshandlingar

Just nu har vi tekniska problem med att publicera möteshandlingar på webbplatsen. Vi jobbar med problemet och hoppas att det snart ska vara åtgärdat.

Rådet för fysisk planering (RFP)

Information

Möten och handlingar

Vad vi gör

Rådet för fysisk planering har till uppgift att planera, genomföra och utvärdera möten/rådslag med invånarna där man tar upp fysiska planer för områden utifrån ett flertal aspekter – utformning/gestaltning, miljö, trygghet, näringsliv och social hållbarhet.

Förtroendevalda

Rådet för fysisk planering har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Ledamöter i rådet för fysisk planering

Stödjande förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning

Dokument