Södertörnssamarbetet

Huddinge är en av åtta kommuner på Södertörn som samarbetar inom flera områden, som till exempel utbildning, energi, miljö, återvinning och en gemensam räddningstjänst.

De åtta kommunerna som ingår i södertörnssamarbetet är

Kommunfullmäktige i kommunerna har tagit beslut om en vision och ett gemensamt utvecklingsprogram. En organisation finns för att styra, leda och följa arbetet. I februari varje år träffas representanter från de åtta kommunerna och från näringslivet för ett rådslag om Södertörns utveckling.

Södertörnskommunernas webbplats

Södertörnskommunerna har en gemensam webbplats för att stödja samarbetet. Alla projekt som är aktiva inom samarbetet samarbetar kring vad som ska finnas på webbplatsen.

Uppdaterad 20 juli 2017

Var informationen till din hjälp?