Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av extremt hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Leif Dyrvall (DP)

Information

Politisk sekreterare

Uppdrag

Kommunalråd. Gruppledare. Ansvar för folkhälsa, jämställdhet och demokrati. Ordförande i demokratiberedningen och tillsynsnämnden. Ledamot i bland annat kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Läs mer om Drevvikenpartiet