Problem med att publicera möteshandlingar

Just nu har vi tekniska problem med att publicera möteshandlingar på webbplatsen. Vi jobbar med problemet och hoppas att det snart ska vara åtgärdat.

Tillsynsnämnden (TN)

Information

Möten och handlingar

Tillsynsnämnden sammanträder i Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29.

Vad vi gör

Tillsynsnämnden ansvarar för Huddinge kommuns uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämndens verksamhetsområden omfattar bland annat att vara tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, sköta offentlig kontroll av efterlevnaden av livsmedelslagen och pröva ansökningar om strandskyddsdispens samt dispenser i naturreservat som beslutats av kommunen.

Tillsynsnämnden ansvarar även för tillsyn enligt tobakslagen och strålskyddsförordningen.

Tillsynsnämnden ska följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra frågor inom nämndens ansvarsområde samt medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom nämndens ansvarsområde berörs.

Förtroendevalda

Tillsynsnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter i tillsynsnämnden

Stödjande förvaltning

Natur- och byggnadsförvaltningen

Dokument