Medborgarlöften

16-12-21

Vi har lyssnat på era önskningar! Ta del av Huddinge kommuns, Polisens och Södertörns Brandförsvarsförbunds nyårslöften till Huddinges invånare.

Efter att ha lyssnat på de som bor och verkar i Huddinge har Polisen, Huddinge kommun och Södertörns Brandförsvarsförbund kommit fram till att utfärda medborgarlöften inom följande områden.

Trygghet i offentlig miljö

Kommunen

 • Genomföra minst 100 krogkontroller.
 • Ha socialtjänsten regelbundet närvarande i bostadsområdena på fredagskvällar.
 • Ha färre olovliga bosättningar på sin mark än 2016.

Polisen

 • Genomföra helginsatser med poliser till fots i kollektivtrafik, centrum och krogmiljö under minst 30 av årets helger.
 • Fotpatrullera minst en gång i veckan i Flemingsberg, Skogås och Vårby.

Brandförsvarsförbundet

 • Besöka mötesplatserna för ungdomar i Flemingsberg, Skogås och Vårby vid minst två tillfällen per mötesplats.

Trafiksäkerhet

Kommunen

 • Ta fram en trafiksäkerhetsplan för att öka hastighetsefterlevnaden på det kommunala vägnätet.
 • Genomföra hastighetsdämpande åtgärder.

Polisen

 • Genomföra hastighetskontroller på platser som medborgarna önskar vid minst tio tillfällen.
 • Genomföra hastighetsövervakning på de större trafiklederna vi minst tio tillfällen.
 • Genomföra insatser mot lagstridig användning av mopeder och liknande vid minst fyra tillfällen.

Läs mer om vårt arbete för att skapa ett tryggare och säkrare Huddinge

Uppdaterad 29 december 2016