Eldningsförbudet i Stockholms län hävt

17-08-07

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med lördag den 5 augusti 2017 klockan 13.00.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Vid frågor kontakta i första hand länets respektive räddningscentral.

Räddningscentralen i Stockholms län (RCSL)

Storstockholms räddningscentral (SSRC)

Uppdaterad 7 augusti 2017

Var informationen till din hjälp?