Hur funkar ditt Huddinge? Berätta för oss!

17-08-16

Vad tycker du om att leva och bo i Huddinge kommun? Hur fungerar skola, äldreomsorg, vägar och kommunikationer? Svara på SCB:s stora medborgarundersökning och hjälp oss bli bättre.

Den här veckan får 2 300 invånare i Huddinge kommun årets medborgarundersökning i brevlådan. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval av Huddinges invånare mellan 18-84 år.

I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Hjälp oss bli bättre

Om du är en av dem så hoppas vi att du vill ta dig tid att svara på frågorna och bidra med underlag åt vårt arbete i Huddinge kommun med att förbättra för invånarna. Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur medborgarna i Huddinge verkligen ser på kommunen. Det är frivilligt att delta, men resultatet blir bättre och säkrare om fler svarar. Då kan vi prioritera mer rätt.

Möjlighet att svara på flera språk

Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska.

Pappersenkät översatt till arabiska går att beställa från SCB.

Information på engelska

Information på arabiska

Information på finska

Information på spanska

Du svarar anonymt

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Huddinge kommun. SCB säkrar kvaliteten samt garanterar anonymiteten för dig som svarar. Statistiken kommer att presenteras på gruppnivå. Årets resultat presenteras i december.

Här kan du läsa medborgarundersökningen från 2015.

Uppdaterad 17 augusti 2017

Var informationen till din hjälp?