Extremt hög brandrisk och eldningsförbud

18-06-01

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län till följd av det varma torra vädret. Brandrisken klassas som extremt hög. Förbudet gäller tills vidare.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåten. Däremot får du grilla på egen tomt med hemmagrill för kol och briketter samt gasolgrill. Se till att ha vatten i närheten.

Förbud att grilla på allmän plats

I vanliga fall får grillning ske på allmän plats om man grillar på särskilt iordningsställda grillplatser även när det är eldningsförbud. Nu är det så torrt i markerna att inte heller det är tillåtet. Ifall du grillar på egen tomt tänk på följande:

  • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden om den skulle sprida sig.
  • Tänk på att grillning sker på eget ansvar.

Se Lars-Göran Uddholm, brandchef på Södertörns brandförsvar, berätta om vad som är viktigt att tänka på när det är eldningsförbud i ett inslag från SVT Södertälje.
Se inslaget.

Läs mer på sbff.se eller msb.se

Förebygg vattenbrist

Det är inte  brist på dricksvatten ännu, men det finns risk för att det kan bli det.

Undvik att vattna gräsmattan. Måste den vattnas, gör det på kvällen.

  • Tvätta inte bilen just nu.
  • Duscha istället för att bada.
  • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
  • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
  • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.

 Använd vatten på ett smart sätt,  Stockholm vatten och avfalls webbplats 

 

 

Uppdaterad 5 juni 2018

Var informationen till din hjälp?