Försvarsmaktsövningen Aurora påverkar trafiken i Stockholm

17-09-11

Mellan den 11 och 29 september genomförs Försvarsmakten stora övning Aurora 17. Syftet med övningen är att öka den militära förmågan.

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. De största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. Övningen pågår veckorna 37-39.

Stockholms län berörs främst genom transporter genom länet. Det kommer att bli störningar för ordinarie trafik, bland annat på E4. Buller från flygaktivitet och lågt flygande flygfarkoster kan förekomma i delar av länet. Hemvärn och bevakningsförband från både svensk och utländsk militär kommer att öva i länet.

Den 24 september genomförs en försvarsdag på Gärdet. Stora mängder militära fordon kommer då att röra sig genom staden, från Uppsala/Arlanda-området i norr till Södertäljeområdet söder om Stockholm. Ska du ta dig fram i Stockholm rekommenderas du att lämna bilen hemma och att följa den information som ges via Trafikverket och trafikradion.

Läs mer om Aurora 17 på Försvarsmaktens webbplats 

Uppdaterad 11 september 2017

Var informationen till din hjälp?