Ja till Spårväg syd idag

17-03-30

Det är nu klart att det kommer dras spårväg genom Huddinge. Huddinge kommun välkomnar beskedet att staten, Stockholms läns landsting och Stockholms stad tillsammans med Huddinge kommun vill finansiera Spårväg syd.

Spårväg syds sträckning ska gå mellan Flemingsberg och Älvsjö i södra Stockholm, via Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Totalt är det cirka 17 kilometer spårväg som knyter samman de södra delarna av regionen.

– Ett mycket positivt besked för Huddingeborna. Spårväg syd möjliggör en fortsatt stark tillväxt för Huddinge och södra Stockholm, nya bostäder, en större och starkare arbetsmarknad och ett växande näringsliv, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Öppnar upp för nya bostäder

Längs med sträckningen planeras för cirka 18 500 nya bostäder i Flemingsberg, Masmo, Vårby, Kungens kurva och Segeltorp.

– Spårväg syd knyter ihop och förbättrar tvärförbindelserna mellan de viktiga utvecklingsområdena där det finns tunnelbana, pendeltåg och stombusstrafik. Spårväg syd kommer också ge folk bättre förutsättningar att resa hållbart och innebära att Huddinge får ett tillgängligt kollektivtrafiksystem att lita på, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Bred samsyn bland Huddinges politiker

– Spårväg syd kommer att göra Huddinge mer attraktivt och stärka kommunen långsiktigt. Det skapar långsiktiga förutsättningar att stärka Huddinge med fler bostäder, arbetsplatser och bättre möjligheter att resa kollektivt, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och kommunalråd i opposition.

Projektstart för Spårväg beräknas till år 2024. Staten öppnar dock upp för en tidigareläggning om landsting och kommun kommer överens.

Uppdaterad 30 mars 2017