Tyck till om gång- och cykelväg

17-09-07

Trafikverket planerar en om- och nybyggnad av gång- och cykelvägen längs Glömstavägen. Nu kan du tycka till om förslaget.

Sträckan för gång- och cykelvägen, från Katrinebergsvägen fram till befintlig vägport vid Myrstuguberget, är cirka 3,2 km. Idag finns det bitvis en gång- och cykelväg längs sträckan vilket innebär att delar av vägsträckan inte har separation mellan trafikslagen.

När den nya kompletta gång- och cykelvägen är klar kommer den att fungera som en länk till och från lokala målpunkter och som regionalt cykelstråk utmed väg 259.

Målet är att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

Öppet hus i Huddinge

Tisdagen den 19 september 2017 klockan 18.00 - 20.30 håller Trafikverket öppet hus på Folkes, Sjödalstorget 1, Huddinge. 

Berätta för Trafikverket vad du tycker

Läs mer på Trafikverkets webbplats och och tyck till senast den 25 september.

www.trafikverket.se

Uppdaterad 7 september 2017

Var informationen till din hjälp?