Varumärkesmanual Huddinge kommun

Allt vi förmedlar mot omvärlden är vårt varumärke. När vi tröstar ett barn på förskolan, svarar i telefon, snöröjer, beslutar om bygglov, fixar lördagsmys på äldreboendet eller säger ja till restaurangägaren som söker serveringstillstånd bygger vi bilden av Huddinge kommun - vårt varumärke. 

Fotograf: Maja Brand

Varumärkesmanualen innehåller både varumärkesstrategin och grafisk profil.

Varumärkesstrategi

Här hittar du varumärkesplattformen och en beskrivning på hur den tillämpas för all verksamhet.

Grafisk profil

Här hittar du vilka regler och riktlinjer som gäller för hur vi använder logotypen, färger, typsnitt med mera i vår kommunikation.

Starkare varumärke och en tydlig bild av Huddinge kommun

Syftet med manualen är att

  • skapa en tydlig visuell identitet, som både stärker Huddinge kommuns varumärke och gör kommunikationen mer kostnadseffektiv.
  • våra produktioner ska hålla hög kvalitet och att de har ett konsekvent utseende vilket skapar tydlighet och igenkänning hos mottagaren.
  • förenkla för alla som producerar. Tydliga riktlinjer underlättar arbetet, eftersom vi inte behöver hitta nya lösningar varje gång vi tar fram nytt material.

 

Fotograf: Maja Brand

Manualen är till för både medarbetare och leverantörer

Varumärkesmanualen är till för att underlätta arbetet för alla medarbetare inom Huddinge kommun, men också för de externa formgivare, byråer, tidningar, tryckerier och andra som Huddinge kommun anlitar. Alla som tar fram kommunikationsmaterial för kommunen ska följa de riktlinjer och regler som finns i manualen.

Som komplement till manualen och som stöd i det dagliga arbetet finns även en rad mallar i Officepaketet och Indesign.


Vill du veta mer om innehållet i denna manual?
Kontakta kommunikationsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning.