Logotyp

Huddinge kommuns logotyp består av en symbol i form av en vårdkase, Huddinges kommunvapen, och ordbilden Huddinge. Logotypen är antagen av kommunstyrelsen 2016, och är fastställd och skyddad av Statsheraldikern.

Följ dessa grundregler när du använder logotypen:

 • Använd alltid Huddinge kommuns logotyp när kommunen står som avsändare.
 • Använd alltid logotypen konsekvent. Symbolen och ordbilden får bara separeras i de få undantagsfall som beskrivs nedan.
 • Förvräng, vrid eller förvanska aldrig logotypen.
 • Använd alltid de original och varianter av logotypen som finns med i denna manual – inte några egengjorda.

Hämta logotypen i olika format

Logotypens ordbild: Huddinge


I Huddinges logotyp har namnet Huddinge en speciellt tecknad ordbild i typsnittet Brix Sans Medium . Ordet ”kommun” har tagits bort i ordbilden bland annat för ökad läsbarhet i digitala kanaler. Den moderniserade logotypenskapa ett informellt tilltal till invånarna och överensstämmer med en uttalade ambitionen i varumärkesplattformen där namnet Huddinge lyfts fram som ett särskilt fokusområde i kommunikationen. 

Logotypens symbol: kommunvapnet

Logotypens symbol, vårdkasen, är förenklad i sin teckning så att den ska vara lättare att läsa av även i små storlekar och på skärm. Vapenskölden är stiliserad. De ytor i symbolen som är i färg är separerade från varandra för att undvika färgsmetning, färgförskjutning och färgövertoningar.

Vårdkasen utan ordbild – använd endast i vissa fall

Logotypen ska i största möjliga utsträckning användas i sin helhet. Ibland är det dock nödvändigt att använda symbolen fristående, utan den tillhörande ordbilden Huddinge.

Exempel på sådana tillfällen är när logotypen ska sitta på en yta som är för liten för att bära hela logotypen (pins, pennor och så vidare), eller när symbolen ska vara en dekorativ del i mer högtidlig kommunikation. Undantag är även tillåtet på flaggor.

I sociala medier används alltid bara vårdkasen utan ordbild

Huddinge kommun ska alltid finnas med som en tydlig avsändare när kommunala verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation, men eftersom ytan är begränsad använder vi bara skölden med vårdkasen som profilbild. Att använda vårdkasen som profilbild är endast tillåtet för sociala medier inte i övriga digitala kanaler och inga andra profilbilder än de framtagna profilbilderna med vårdkasen är tillåtna. Du kan välja bakgrundsfärg till profilbilden bland de profilfärger som är utvecklade för digitala media och som visas i manualen för digitala kanaler.

Hämta profilbilder för sociala medier

Logotypens olika versioner

 • Logotypen i svart och vitt är den som används i första hand i vardaglig kommunikation. 
 • Logotypen i guld eller fyrfärg används i första hand i mer formell och högtidlig kommunikation.

Logotypen finns i följande versioner:


Logotyp med symbol och ordbild i svart

 • I trycksaker
 • I annonser för dags- och veckopress
 • I digitala nyhetsbrev
 • I viss webbpublicering
 • I Wordmallar
 • I Officeapplikationer
 • På ljusa kläder där det bara går att göra enfärgstryck


Logotyp med symbol och ordbild i vitt på färgad botten

– I trycksaker
– I annonser för dags- och veckopress
– I digitala nyhetsbrev
– I webbpublicering
– På mörka kläder där det bara går att göra enfärgstryck

 

 


Logotyp med symbol i fyrfärg och svart ordbild

– På flaggor, banér och vepor
– I kommunens skyltprogram och vid vägvisningar
– I digitala medier som webb, mobilappar och sociala kanaler som exempelvis Facebook, Instagram och Twitter. I dessa fall används endast symbolen som en avatar eller favikon.
– På profilprodukter där det går att göra flerfärgstryck
– I trycksaker med offsettryck i fyrfärg
– I annonser i dags- och veckopress

 


Logotyp med symbol i guld och svart ordbild

– I sammanhang där en ”äkta” guldfärg används, som till exempel vid guldfoliering
– I tryck med Pantone Matching System-färg (PMS-färg) i guld
– Vid högtidlig kommunikation som exempelvis inbjudningar, diplom, priser och stipendier


Symbol i svart och negativ utan ordbild

– Som favikon överst i webbrowserns sökfönster
– Som avatar i headers i sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram


Symbol i fyrfärg och guld utan ordbild

– Som favikon överst i webbrowserns sökfönster
– Som avatar i headers i sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram
– Vid återgivning i guldmetall till exempel på pins, slipsnålar, manschettknappar och broscher

 

Logotypen på olika bakgrund

För maximal kontrast och läsbarhet, placera logotypen så här:

 • Svart, fyrfärg eller guld logotyp används mot vit eller ljus bakgrund.
 • Vit logotyp används mot svart eller mörk bakgrund

Om logotypen ska placeras på ett foto, tänk på att bakgrunden inte får vara för ”orolig” eller detaljerad. Här är några exempel med logotypen på olika bakgrunder:


Logotypens frizoner

För att logotypen ska vara maximalt tydlig och lätt att uppfatta finns en frizon runt logotypen, där inga andra texter, bilder eller element får placeras. Frizonen anger också det minsta tillåtna avståndet till en sidkant i trycksaker, i annonser eller på webbsidor.

Symbolens frizon (avatar, favikon, pin)

Frizonen är lika med ett halvt x, det vill säga hälften av kommunvapnets bredd. Samma formel för frizonen gäller oavsett om hela logotypen används med både symbol och ordbild, eller om bara symbolen används (som vid avatarer, favikoner och pins).

Exempel: Om kommunvapnet återges med en bredd på 10 centimeter blir frizonen 5 centimeter. Om kommunvapnet återges med en bredd på 1 centimeter blir frizonen 0,5 centimeter.

Logotypens minsta storlek

Logotypen är utformad för att kunna användas även i små storlekar. För att den ändå ska gå att uppfatta tydligt får den aldrig vara mindre än 25 millimeter bred. Se den digitala styleguiden för anvisningar för logotypens minsta storlek i digitala medier.

 

Logotypens historikHuddinge kommuns kommunvapen ritades av konstnären Folke Arström år 1947. Beskrivningen av kommunvapnet, även kallad blasoneringen, lyder så här:

 ”I fält av guld en på ett blått treberg stående, svart, brinnande vårdkase med röd låga.”

Vårdkasen vill påminna om det system med varningssignaler som fanns utmed Mälarens stränder under forntiden. När människorna anade fara tände de stora brasor som gick att se på långt håll. Förlagan till Huddinge kommuns vårdkase ska ha stått på det så kallade Vikingaberget.

Uppdaterad 16 november 2017

Var informationen till din hjälp?