Varumärkesplattform

Den önskade bilden av Huddinge

Utveckling

betyder att Huddinge ska kännetecknas, oavsett verksamhet eller område, av framåtanda och driv som syns både för invånare i Huddinge och Storstockholm samt för företagare i hela länet.

 

Grävskopa vid nybygget i Flemingsbergsdalen
Ikeavaruhuset i Kungens kurva

Företagande

betyder att vi ska ha ett fokus på företag och företagsamhet i kommunen och göra detta synligt.

Natur

betyder att vi ska lyfta fram Huddinge som en naturkommun som värnar naturresursen och uppmuntrar till aktivitet i skog och mark.

Äldre och yngre kvinna på promenad i naturen

Huddinges vision

En av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

Huddinges kärnvärden

Mod

Vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor.

Omtänksamhet

Vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur.

Driv

Vi driver kraftfullt utvecklingen framåt och tar en ledande roll i regionen.

Mångfald

Vi tar tillvara variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle.

Uppdaterad 16 november 2017

Var informationen till din hjälp?