Huddinge kommuns demokratipris

Delas ut för att uppmärksamma personer som verkat för demokratin eller sina medmänniskors bästa. 

Genom priset vill Huddinge kommun lyfta arbete för de demokratiska kärnvärdena, motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för alla invånare i Huddinge.

Den som får priset kan till exempel ha utmärkt sig genom rådigt ingripande, förtjänstfulla insatser, engagemang och innovativt tänkande.

Vem kan få priset?

Priset kan delas ut till en person, en grupp av personer eller en juridisk person som aktivt och på ett föredömligt sätt har verkat för främjandet av de demokratiska kärnvärdena.

Priset delas ut till den som är född eller bosatt i Huddinge kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen eller vars gärning har kommit Huddinge kommuns invånare till godo.

Priset är på 25 000 kr.

Huddinge kommuns demokratipris

 

Uppdaterad 1 september 2017

Var informationen till din hjälp?