Stipendium för unga talanger

Ett stipendium på 5000 kronor för unga personer 7-20 år inom idrotts- eller kulturlivet.

Stipendiet ges till en ungdom som:

  • Är framgångsrik inom sitt område.
  • På ett eller annat sätt bidragit idrotts-och kulturområdet.
  • Är en viktig förebilder för andra barn och unga och viktiga byggstenar för föreningslivet. 

Nominering

Nominera senast den 30 september varje år. Mejla ditt namnförslag samt en kort motivering till kulturfritid@huddinge.se.

Kultur- och fritidsförvaltnigen utser tre ungdomar som nomineras till stipendiet. Kultur- och fritidsnämnden väljer stipendiaten. 

Stipendiet delas ut på festkvällen Huddinge Glöder i december varje år. 

Uppdaterad 17 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?