Brottsförebyggande arbete

Du som bor, arbetar eller vistas i Huddinge ska känna dig trygg och säker. Därför är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor en av kommunens viktigaste uppgifter.

Samarbete ökar tryggheten

Huddinge kommun arbetar tillsammans med polisen, brandförsvaret och andra myndigheter, organisationer och föreningar för att skapa ett tryggare Huddinge och att förebygga brottslighet.

Vi försöker minska antalet brott i kommunen genom att arbeta på två sätt:

  1. försvåra möjligheterna att begå brott och öka risken för upptäckt när brott begås
  2. i ett tidigt stadium nå ut till ungdomar i riskzonen för att ändra deras benägenhet att vilja begå brott 

Ansök om bidrag för aktiviteter som förebygger missbruk och kriminalitet

Har du ett förslag på hur du och din förening kan bidra med att förebygga missbruk och/eller kriminalitet i Huddinge? Här kan du göra en ansökan om ekonomiskt bidrag från Huddinges brottsförebyggande råd (HuBrå).

Blankett för ansökan om ekonomiskt bidrag

Sista ansökningsdatum är 15 februari 2018.

Fyra prioriterade områden 2017-2018

1. Ungdomsbrottslighet och ungas brottutsatthet

Det kan till exempel handla om få ett ansvarfullt sommarjobb eller andra aktiviterer som förebygger ungdomsbrottlighet. "Tillsammans för orten" är en satsning i Vårby, Skogås och Flemingsberg som pågick under fem år där ungdomar varit delaktiga i att skapa tryggare, bättre och trevligare bostadsområden. Till sommaren 2018 planeras för en ny sommarjobbssatsning för unga.

2. Trygghet och säkerhet för nyanlända

Under 2017 togHuddinge tog emot och ordnade bostad till 317 personer som har fått ett uppehållstillstånd och som själva inte har kunnat ordna en bostad. Läs mer om hur Huddinge kommun tar emot nyanlända

3. Bostadsinbrott

polisens webbplats hittar du bland annat information om hur du kan skydda dig mot inbrott, hur du ska agera om du blivit utsatt, hur grannsamverkan fungerar och MärkDNA. 

4. Trygghet i den offentliga miljön och trafiksäkerhet

Tillsammans med polisen och brandförsvaret har vi formulerat medborgarlöften för 2017 och 2018.  Vi genomför trygghetsdialoger och trygghetsvandringar på flera lokala platser.  Ett annat exempel inom offentlig miljö är arbetet med att skapa tryggare miljöer i områdens som upplevs otrygga. 

Hör av dig till oss

Hör gärna av dig till oss om med dina tankar och idéer hur vi kan utveckla det brottsförebyggande arbetet och skapa ett tryggare Huddinge.

E-post: trygghet@huddinge.se

Christian Ottosson (C) ordförande i HuBrå
Telefon: 08-535 313 54
E-post: christian.ottosson@huddinge.se

Uppdaterad 3 januari 2018

Var informationen till din hjälp?