Ung livsstil är en livsstilsundersökning som Huddinge kommun genomfört vid tre tillfällen för att få kunskap om hur barn och ungdomar mår och vad de gör och vill göra på sin fritid.

Mer om Ung livsstil

För att få svar på hur ungdomar i Huddinge mår och framförallt vad de gör och vad de vill göra på sin fritid har Huddinge kommun vid tre tillfällen deltagit i forskningsprojektet Ung livsstil; 1998, 2009/2010 samt 2014/2015.

Ung livsstil genomförs som en enkätundersökning och riktar sig till barn och unga i mellan- och högstadiet, gymnasiet och särskoleklasser på högstadiet och gymnasiet. Elever i slumpvis valda klasser har besvarat enkäten och resultaten är representativa för alla ungdomar i kommunen.

Under hösten 2015 och våren 2016 har resultat från undersökningen presenterats för kultur- och fritidsnämnden, kultur- och fritidsförvaltningen samt kommunens ledningsgrupp.

För mer information om forskningsprojektet Ung livsstil och publicerade rapporter inom projektet: http://www.stockholm.se/idrott/forskning


Se alla nyheter

Se alla dokument