Rosenhill – Skapaskolan

I framtiden vill Skapaskolan driva en skola från förskoleklass till årskurs nio med cirka 480 elever på delar av fastigheterna Rosenhill 1:12 med flera. Ta del av en beskrivning av projektet, tidplan och planhandlingar.

Karta över Rosenhill och området där Skapaskolan planeras ligga.

Vad händer nu?

  • Detaljplanen har vunnit laga kraft den 3 april 2017.

Vad gör vi?

Förslaget innehåller en skolbyggnad i tre våningar som är placerad norr om den förlängda Midsommarvägen. En översiktlig skiss innehåller förslag på angöring och skiss över kommande skolbyggnad och dess utemiljö. Infart till skolan avses ske via en förlängning av Midsommarvägen.

Skolan kommer att drivas av Skapaskolan, en fristående verksamhet som i framtiden vill driva en skola från F-9 med cirka 480 elever.

Detaljplanen har ställts ut för granskning under tiden 15 december 2015– 31 januari 2016. Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 11 april 2016. Detaljplanen är överklagad.

Tidplan

Samråd

29 nov-14 jan 2015

 Granskning

15 dec 2015–31 jan 2016

 Antagande

 Kvartal 2, 2016

Laga kraft

3 april 2017

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?