Sjötorpsskolan

Sjötorpsskolan är en kommunal skola med årskurserna F-3 som ligger i Skogås.

En skola med närhet till skog och mark

Sjötorpsskolan är en F-3 skola med tillhörande fritidshem. Vi har en inspirerande utemiljö med närhet till skog och mark som används både för lektioner och för fritidsaktiviteter. Under skoldagen samverkar fritidspersonalen i klasserna. Skolan har cirka 300 elever.

Vår vision är att vi ska ge alla elever en bra start i livet, både socialt och kunskapsmässigt. Vi lägger stor vikt vid att få en lugn och trygg miljö där alla känner sig sedda och uppmuntrande. Vi ser olikhet och mångfald som en styrka. Vårt mål för undervisningen är att varje barn ska nå kunskapsmålen i alla ämnen. Vi vill ge alla elever möjlighet att utvecklas till goda läsare och vi arbetar med elevens läsande för att stimulera till ökad kunskap och intresse för litteratur som lustfylld kunskapskälla. Vi ser språket som ett viktigt verktyg i ett livslångt lärande. Därför lägger vi stor vikt vid att stimulera eleverna i sin språkutveckling. 

Hälsofostran är en stor del av skolans profil. Vi har utökad undervisning i idrott och hälsa. Våra elever har någon form av idrott eller rörelse varje dag. Eleverna i årskurs två har simundervisning.

Vi stärker lärandet genom kreativa arbetssätt, där vi vill väcka elevens nyfikenhet och lust till lärande. Teater, skapande verksamhet och poesi finns med i både skolundervisningen och under fritidstid. Varje individ bemöts och lärandet anpassas till vars och ens förmåga och tidigare erfarenheter. 

Vi stärker elevernas delaktighet i att ta ansvar för sin undervisning och skolmiljö genom vårt arbete med elevråd och fadderverksamhet. Det är viktigt att föräldrarna känner sig delaktiga i skolans arbete och därför har skolan ett föräldraråd och vi lägger stor vikt vid ett bra samarbete.  

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Dokument

Kontakt

Uppdaterad 25 augusti 2017

Var informationen till din hjälp?